Locatie Achterberg

Opvangvormen

Kinderdagverblijf De Tijgertjes

KDV de Tijgertjes is gevestigd in Basisschool de Achterberg, waardoor een mooie samenwerking plaatsvindt tussen kinderopvang en basisschool. KDV de Tijgertjes is een dagopvanggroep voor 0-4 jarigen die geregeld samenspeelt met de peuters in de school en samenwerkt met de docenten van groep 1 en 2.
Uiteraard beschikken ‘de Tijgertjes’ uit veiligheidsoverwegingen een eigen groepsruimte en speeltuin die voldoen aan alle wettelijke eisen van de kinderopvang. Binnen deze locatie wordt gewerkt middels de Vroeg- en Voorschoolse Educatie methode ‘Piramide’ van Cito.

Opvangtijden
Op maandag, dinsdag en donderdag van 07.30 – 18.00 uur
(in de 40 schoolgaande weken)
In de schoolvakanties is deze groep gesloten.

Buitenschoolse opvang De Berenkuil

In Kelly van Zon gymzaal is onze BSO ‘de Berenkuil gevestigd, voor kinderen van basisschool de Achterberg en Basisschool St. Jan. De huiselijke groepsruimte met gymzaal grenst aan basisschool de Achterberg. Buiten spelen gebeurt op het schoolplein. Bij deze locatie is meerdere dagen per week een beweegspecialist aanwezig die de kinderen begeleidt in sport- en spelactiviteiten in de gymzaal.

Opvangtijden
Op maandag, dinsdag en donderdag van 14.30 – 18.15 uur
(in de 40 schoolgaande weken)
In de schoolvakanties is deze groep gesloten en kan uw kind opgevangen worden op onze hoofdlocatie Glorieux.

Voorschools ontbijt
Op deze locatie wordt Voorschoolse ontbijtserice aangeboden van 07.30 tot 08.30 uur, op basis van beschikbaarheid.
Achterberg: ma-di-do (woe-vrij geen VSO)
Sint Jan: Geen mogelijkheden tot VSO

Neem gerust een kijkje...

Benieuwd naar onze locatie? We kunnen het je wel vertellen, maar je kunt beter zelf komen kijken. Je bent altijd welkom voor een rondleiding.