Over Kiddy

Ons verhaal

Pedagogische visie

De ontwikkeling van kinderen begint al ver voordat ze naar de basisschool gaan. Vanaf de geboorte begint het spelend leren. De eerste levensjaren zijn ontzettend bepalend en vormen de basis voor de rest van het leven. Daarom is een rijke pedagogische omgeving en de beste verzorging voor 0-4 jarigen een belangrijke basis voor de persoonlijke en sociale ontwikkeling van kinderen.

Onze collega’s hebben de passie om kinderen te begeleiden en creëren met positieve aandacht voor elk kind een veilig klimaat waarin zij kinderen met vertrouwen en humor benaderen. Dit doen zij vanuit 5 kerncompetenties die richting geven aan het begeleiden en ondersteunen van de kinderen bij Kiddy:

UNIEK

We helpen het kind ontdekken wie hij of zij is. Elk kind is uniek en heeft het recht om zichtzelf te zijn. Wij zien welke talenten het kind heeft en helpen die te ontplooien. We stimuleren ieder kind om zich op eigen unieke wijze voor te bereiden op de toekomst.

VEILIG

We geven het kind warmte en geborgenheid zodat het zich emotioneel en sociaal sterk kan voelen. Op deze manier durft het kind de wereld te ontdekken en nieuwsgierigheid en betrokkenheid te tonen. Kinderen durven te vallen als ze weten dat ze opgevangen worden. Dat is de kracht van de eerste stappen in de wereld; wij vangen kinderen op.

PLEZIER

Plezier hebben is een eerste voorwaarde voor een goede ontwikkeling van de sociale en persoonlijke vaardigheden. Kiddy stimuleert plezier. Plezier in samen spelen of in iets doen dat lukt.

GROEI

Groeien gaat vanzelf binnen een veilige, uitdagende en liefdevolle omgeving. Kiddy biedt deze omgeving. We stimuleren bewegen, buiten zijn en het ontdekken van de wereld. Binnen de veiligheid van onze locaties sporen we kinderen aan om nieuwe dingen te proberen. Dit mag met vallen en opstaan en zonder angst om fouten te maken.

SAMEN

Kinderen leren bij Kiddy wat het betekent om bij een groep te horen. Communicatie is hierbij heel belangrijk. Wij helpen kinderen ontdekken wat het betekent om elkaar te steunen, maar ook dat er grenzen zijn. Kinderen leren hiermee de kracht van samenwerken en samen spelen. Wij stimuleren het samen leren en leven in verbondenheid.
Plezier hebben is een eerste voorwaarde voor een goede ontwikkeling van de sociale en persoonlijke vaardigheden. Wij stimuleren plezier. Plezier in samen spelen of iets doen wat lukt.

Kortom: ieder kind is uniek en kan in een veilige omgeving met plezier groeien en leren om zo samen met andere kinderen een bijdrage leveren aan wat de wereld van de 21e eeuw vraagt.

Kinderen durven te vallen als ze weten dat ze opgevangen worden. Wij vangen kinderen op.

Buiten spelen

Buiten spelen vinden wij onmisbaar voor de ontwikkeling van kinderen. Voor kinderen is er niks heerlijkers dan lekker buiten bezig zijn en samen met vriendjes de wereld ontdekken. Hutten bouwen, klimmen, ravotten en nieuwe spelletjes bedenken met elkaar. Door onze natuurlijke en uitdagende speeltuinen en ons dagprogramma stimuleren wij kinderen om veel buiten te spelen.

Voorlezen

Interactief voorlezen levert een positieve bijdrage aan de sociaal-emotionele ontwikkeling, de fantasie en het leervermogen van een kind. In alle 0-4 jarige groepen bij Kiddy wordt door onze collega’s met grote regelmaat voorgelezen. Ook hebben wij meerdere collega’s opgeleid tot voorleescoördinatoren, welke op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen rondom voorlezen.

VVE

Voor- en vroegschoolse educatie (VVE) is erop gericht om ontwikkeling bij kinderen te stimuleren. Door speciaal hiervoor ontwikkelde programma’s worden kinderen op een speelse manier in hun ontwikkeling gestimuleerd. Kiddy gebruikt hiervoor de methode ‘Piramide’ van Cito. Door een combinatie van activiteiten en thema’s krijgen kinderen grip op de wereld om hen heen. Piramide is opgebouwd rondom projecten en thema’s die gaan over vertrouwde dingen zoals de seizoenen, verkeer, wonen etc. De thema’s worden behandeld aan de hand van spelletjes, liedjes, voorleesboekjes, motorische vaardigheden etc. Ieder jaar staan dezelfde thema’s op het programma, steeds op een hoger niveau passend bij de leeftijd en ontwikkeling van de kinderen. Zo leren ze alle vaardigheden die ze nodig hebben voor een goede start op de basisschool. Sinds 2013 is Kiddy een volledig Piramide-gecertificeerde kinderopvang.

GEZOND VOEDINGSPATROON

Het voedingsbeleid binnen Kiddy is gebaseerd op basis van de meest recente inzichten over voeding volgens het Voedingscentrum. Onze kinderen eten dagelijks fruit en groente en er wordt veel water gedronken. Wij hanteren de Schijf van Vijf voor een optimale combinatie van voedingsmiddelen.

GROEN & DUURZAAMHEID

Kiddy wil goed voor de aarde zorgen zodat wij deze zo goed mogelijk kunnen doorgeven aan volgende generaties. Daarom zet Kiddy zich in voor een leefbare toekomst voor mens en natuur. Dit doen wij onder andere door ons afval te scheiden, luiers recyclen, tweedehands aankopen te doen en zo min mogelijk plastic speelgoed te gebruiken. Ook ouders worden uitgenodigd zoveel mogelijk mee te doen met het recyclen van luiers. Hierbij stelt Kiddy speciale afvalzakken beschikbaar voor ouders. Ook zijn onze Stints om de kinderen van school te halen elektrisch en ligt op onze hoofdlocatie een vegetatiedak.

Kiddy hecht ook waarde aan lokaal ondernemerschap. Bij het doen van onze inkopen hebben lokale partners en producten onze voorkeur.

Kwaliteit

Kiddy streeft naar een hoge kwaliteit. We werken continu aan verbetering de kwaliteit van onze dienstverlening. Uiteraard voldoen we aan alle wet- en regelgeving. Daarnaast is Kiddy ISO 9001 gecertificeerd. Jaarlijks worden onze locaties geïnspecteerd door de GGD of alles volgens de regels gaat. Deze zijn inzichtelijk.

Historie

Kiddy is een maatschappelijk en sterk lokaal verankerde stichting zonder winstoogmerk die in 1988 is ontstaan uit een burgerinitiatief. Een vertegenwoordiging van ouders en drie toezichthouders adviseren onze bestuurder bij het bepalen van het strategisch beleid.

Kiddy kinderopvang in Dongen Brabant BSO opvang kind

Contact met ouders

Ieder kind is uniek. En daarom is het belangrijk om goed aan te sluiten bij de wensen van kind én ouders. Contact maken, contact houden en bijzonderheden uitwisselen is hierbij essentieel. Kiddy wil graag met u een goede vertrouwensband opbouwen die erop gericht is uw kind zo goed mogelijk te begeleiden.

Contactmomenten
Wij informeren ouders over het welzijn van hun kind in de opvang door middel van diverse contactmomenten. Allereerst is er een intakegesprek een aantal weken voordat uw kind bij Kiddy gaat starten. Daarna zijn er natuurlijk de haal- en brengmomenten waarin wij graag horen hoe de dag thuis is geweest en vertellen hoe de dag op de opvang is gegaan. Voor de jongere kinderen (0-1 jaar) schrijven onze collega’s een schriftelijke overdracht in een schriftje. Ook hebben wij jaarlijks een 10-minuten gesprek met ouders, welke frequenter kan voorkomen indien gewenst.

Ouderportaal
Middels ons ouderportaal houden wij u graag op de hoogte van nieuwtjes, ontwikkelingen en sturen wij graag foto’s van wat uw kind gedurende de dag aan het doen is. Ook kunt u middels dit ouderportaal o.a. de opvangovereenkomst en facturen inzien.

Nieuwsbrief
Maakt u gebruik van de opvang, versturen wij iedere maand een nieuwsbrief met daarin alle leuke interessante nieuwtjes en ontwikkelingen van de organisatie.

Ouder-tevredenheids-onderzoek
Jaarlijks houden wij een enquête onder de ouders van onze verschillende opvangvormen om te meten hoe tevreden u bent als klant over onze dienstverlening en waarin wij nog kunnen verbeteren.