Tarieven en rekentool

Tarieven

De kosten voor kinderopvang bij Kiddy zijn afhankelijk van het soort opvang, het aantal dagen dat wordt afgenomen en het pakket dat gekozen wordt. Mogelijk heeft u ook recht op kinderopvangtoeslag of kunt u, in het geval van peuteropvang, aanspraak maken op een ouderbijdrage van de gemeente.

Tarieven Kiddy

Hieronder staan onze uurtarieven voor 2024, per locatie en per pakket opgesomd.

Kinderdagverblijf
Pakket 40 weken
Achterberg | € 11,16

Pakket 49 weken
Kindercentrum Kiddy | € 11,10

Pakket 52 weken
Kindercentrum Kiddy | € 10,66

Peuterspeelzaal
Pakket 40 weken
Kindercentrum Kiddy | € 10,66

Buitenschoolse opvang
Pakket 40 weken
voorschools | € 10,85

Pakket 40 weken
naschools | € 10,27

Pakket 52 weken
naschools en vakantieopvang | € 9,76

Mini-BSO | € 9,76

Losse vakantieopvang | € 10,27 

Kinderdagverblijf
Pakket 40 weken – Achterberg
Pakket 49 weken – Kindercentrum Kiddy
Pakket 52 weken – Kindercentrum Kiddy

Peuterspeelzaal
Pakket 40 weken – Kindercentrum Kiddy

Buitenschoolse opvang
Pakket 40 weken – voorschools
Pakket 40 weken – naschools
Pakket 52 weken – naschools en vakantieopvang
Mini-BSO
Losse vakantieopvang


€ 11,16
€ 11,10
€10,66


€ 10,66

€ 10,85
€ 10,27
€ 9,76
€9,76
€ 10,27

Omdat wij werken met vaste dagdelen i.p.v. met losse uren en verschillende uurtarieven per pakket hanteren, adviseren wij u een vrijblijvende offerte aan te vragen waarmee u zelf de hoogte van de kinderopvangtoeslag kunt berekenen. Ook kunt u gebruik maken van de rekentool.

Tips van ons.

Download de Kinderopvangtoeslag app, zodat je wijzigingen snel kunt doorgeven.

Bekijk deze infographic of deze animatie hoe
de kinderopvangtoeslag berekend wordt.

Gebruik de Toolkit die ontwikkeld is door Belangenvereniging van Ouders in Kinderopvang. 

Veelgestelde vragen

Wat is het verschil tussen KDV 52-49-40 weken?

KDV 52 weken is het meest reguliere pakket, er wordt opvang gereserveerd voor alle weken. KDV 52 weken kan afgenomen worden op de hoofdlocatie aan de Glorieux.

Bij KDV 49 weken is er geen opvang mogelijk tijdens de 3 weken van de bouwvakvakantie regio zuid. 

KDV 40 weken is alleen mogelijk bij locatie Achterberg. Het KDV is gelegen in basisschool de Achterberg en hierdoor alleen geopend in de 40 schoolgaande weken.

Bij BSO 52 weken neemt u BSO af in de 40 schoolgaande weken en vakantieopvang tijdens de 12 weken van de schoolvakanties. Hierdoor is er 52 weken per jaar opvang mogelijk.

Bij BSO 40 weken heeft u alleen BSO opvang tijdens de 40 schoolgaande weken.

Het minimale af te nemen aan vakantieopvang is 12 vakantiedagen per kalenderjaar.

De vakantieopvang is een flexibel opvangproduct. U koopt een x aantal dagen per jaar in  en kunt deze dan naar eigen wens inplannen tijdens de 12 weken van de schoolvakanties. Er is keuze uit 12-15-20-25-30-35 vakantiedagen per kalenderjaar.

Dit kunt u doorgeven via het ouderportaal. Als er vakantieopvang in het contract zit dan ontvangt u voorafgaand aan ieder schoolvakantie 2 herinneringen om de gewenste dagen door te geven via het ouderportaal. Per schoolvakantie is er een sluitingsdatum. Aanvragen voor de sluitingsdatum zijn gegarandeerd van opvang, aanvragen die na de sluitingsdatum worden gedaan die worden alleen goedgekeurd als er nog beschikbaarheid is.

De vakantiedagen zijn alleen inzetbaar in de 12 weken van de schoolvakanties.

Voor opvang tijdens een studiedag gaat de BSO open bij minimaal 5 aanmeldingen. Deze opvang wordt altijd extra gefactureerd omdat de BSO extra open gaat en er hiervoor extra personele kosten worden gemaakt.