Veelgestelde Vragen

Antwoord op veelgestelde vragen

Algemeen

Via deze pagina kun je je kind inschrijven. Let op, kinderdagopvang of peuteropvang gaat niet automatisch over in buitenschoolse opvang. De BSO moet los aangevraagd worden via een nieuw inschrijfformulier op onze website.

Dit kunt u aanvragen via het ouderportaal, wanneer er beschikbaarheid is dan wordt de aanvraag vanaf 3 weken voorafgaand aan de extra opvangdag goedgekeurd.

Dit kan via het ouderportaal bij  ‘extra opvang aanvragen’. Wanneer er beschikbaarheid is dan wordt er automatisch gekeken of er nog ruiluren inzetbaar zijn. Mochten er geen ruiluren inzetbaar zijn dan wordt de extra opvang automatisch extra gefactureerd.

Een aanvraag wordt vanaf 3 weken voorafgaand aan de extra opvangdag goedgekeurd.

Voorwaarden voor ruil-aanvragen: Alleen mogelijk bij KDV en BSO.

  • Het inzetten van ruilen is alleen mogelijk binnen dezelfde opvanglocatie, opvangsoort en opvangproduct.
  • Afmelden via het ouderportaal uiterlijk op de opvangdag zelf vóór 9.00 uur, deze uren gaan dan naar het ruilpotje. Via het ouderportaal kan er ‘extra opvang’ aangevraagd worden om ruiluren in te zetten.
  • Ruilen kan binnen een kalenderjaar. Een kalenderjaar loopt van 1 januari t/m 31 december.
  • De kwaliteitsregels kinderopvang zijn bepalend voor het al dan niet honoreren van uw wens. Er worden geen extra pedagogisch medewerksters ingezet voor het honoreren van een ruiling of incidentiele extra opvangdag.
  • Nationale feestdagen kunnen niet geruild worden.
  • De ruildagen zijn gebonden aan het kind en kunnen niet voor broers of zussen worden ingezet.
  • Een afgemelde dag kan niet meer geclaimd worden als opvangdag. Wanneer u een afmelding doet dan kan daar een andere opvang-aanvraag op goedgekeurd worden en daarmee de opvang weer vol zitten.

Een contractuele wijzigingsaanvraag heeft Kiddy schriftelijk nodig. U kunt hiervoor een mail sturen naar info@kinderopvangindongen.nl Er wordt dan bekeken of er beschikbaarheid is voor uw aanvraag.

Een contractuele wijzigingsaanvraag heeft Kiddy schriftelijk nodig. U kunt hiervoor een mail sturen naar info@kinderopvangindongen.nl Gaat het om opvang erbij, dan wordt er gekeken naar de beschikbaarheid. Gaat het om opvang eraf, dan dient u rekening te houden met een opzegtermijn van 1 maand voor de opvang die u wilt opzeggen.

Er geldt een wettelijke opzegtermijn van 1 maand. Opzeggen kan op ieder dag van de maand en dient schriftelijk (per mail) gedaan te worden.

Voorbeeld: komt de mail op 09-07-2024 binnen dan is 09-08-2024 de laatste contractdag.

Tijdelijk opzeggen van een dag(deel) dat kan maar daar zitten wel risico’s aan. Een tijdelijke opzegging wordt in eerste instantie gezien als een opzegging. Er wordt dan gekeken welk kind van de wachtlijst geplaatst kan worden. Bij tijdelijk opzeggen loopt u hierdoor het risico dat er geen plaats is op het moment dat u weer zou willen starten met de opvang.

De desbetreffende groep nodigt u 2-4 weken voorafgaand aan de startdatum uit voor een intakegesprek.
Qua wennen is het zo dat er bij Kiddy geen wenmomenten voorafgaand aan de startdatum zijn. Of een kind nu aan het ‘wennen’ is of niet, ieder aanwezig kind moet meegeteld worden in de leidster-kind-ratio. Doordat de groepen momenteel op veel dagdelen vol zitten, is het niet mogelijk om voor alle startende kinderen ook nog één of meerdere wenmomenten extra in te plannen. Daarbij hebben wij in je jaren gemerkt dat een kind eigenlijk pas echt goed kan wennen als hij/zij structureel naar de opvang komt. Eigenlijk zijn de wenmomenten dan meer voor de ouders om te wennen aan het idee dan dat het voor een kind echt helpt.

Financieel

KDV 52 weken is het meest reguliere pakket, er wordt opvang gereserveerd voor alle weken. KDV 52 weken kan afgenomen worden op de hoofdlocatie aan de Glorieux.

Bij KDV 49 weken is er geen opvang mogelijk tijdens de 3 weken van de bouwvakvakantie regio zuid. 

KDV 40 weken is alleen mogelijk bij locatie Achterberg. Het KDV is gelegen in basisschool de Achterberg en hierdoor alleen geopend in de 40 schoolgaande weken.

Bij BSO 52 weken neemt u BSO af in de 40 schoolgaande weken en vakantieopvang tijdens de 12 weken van de schoolvakanties. Hierdoor is er 52 weken per jaar opvang mogelijk.

Bij BSO 40 weken heeft u alleen BSO opvang tijdens de 40 schoolgaande weken.

Het minimale af te nemen aan vakantieopvang is 12 vakantiedagen per kalenderjaar.

De vakantieopvang is een flexibel opvangproduct. U koopt een x aantal dagen per jaar in  en kunt deze dan naar eigen wens inplannen tijdens de 12 weken van de schoolvakanties. Er is keuze uit 12-15-20-25-30-35 vakantiedagen per kalenderjaar.

Dit kunt u doorgeven via het ouderportaal. Als er vakantieopvang in het contract zit dan ontvangt u voorafgaand aan ieder schoolvakantie 2 herinneringen om de gewenste dagen door te geven via het ouderportaal. Per schoolvakantie is er een sluitingsdatum. Aanvragen voor de sluitingsdatum zijn gegarandeerd van opvang, aanvragen die na de sluitingsdatum worden gedaan die worden alleen goedgekeurd als er nog beschikbaarheid is.

De vakantiedagen zijn alleen inzetbaar in de 12 weken van de schoolvakanties.

Voor opvang tijdens een studiedag gaat de BSO open bij minimaal 5 aanmeldingen. Deze opvang wordt altijd extra gefactureerd omdat de BSO extra open gaat en er hiervoor extra personele kosten worden gemaakt.